Zakończyła się procedura przyjmowania zgłoszeń do rozgrywek ligowych sezonu 2020/2021. Łącznie do rozgrywek ligowych zgłosiło się 132 zespoły. Biorąc pod uwagę okoliczności, związane z koronawirusem, jest to nadspodziewanie duża liczba zgłoszonych drużyn. Aż 11 z uprawnionych drużyn nie potwierdziło swego udziału w rozgrywkach, 5 zespołów zgłosiło akces do niższej ligi, a nowo zgłoszonych drużyn jest aż 13. Jest to więc minimalny (2 drużyny) postęp w porównaniu z wycofanymi drużynami. Martwi sytuacja z II ligą kobiet, której rozgrywki praktycznie zamarły.

Teraz Zarząd DOZTS, na wniosek Wydziału Rozgrywek, dokona w dniu 9 września stosownych przesunięć i zmian ilości w zespołów w poszczególnych grupach rozgrywkowych.

lista zgłoszonych drużyn – stan na 5.09 godz. 11.45 – zgłoszenia – 132 drużyn