Aktualny wykaz licencji PZTS zawodników na sezon 20/21 i 19/20

licencje PZTS 20_21 – stan na 26.11.2020 godz. 10.30 – 1130 licencji

licencje PZTS 19_20 – stan na 19.06.2020  godz. 20.00 – 1159 licencji