Aktualny wykaz licencji PZTS zawodników

licencje PZTS – stan na 6.12.2018 – 1141 licencji – 70 klubów