Aktualny wykaz licencji PZTS zawodników na sezon 20/21 i 19/21

licencje 20_21 – stan na 18.09.2020 godz. 14.30 – 769 licencji

licencje PZTS 19_20 – stan na 19.06.2020  godz. 20.00 – 1159 licencji