Aktualny wykaz licencji PZTS zawodników

licencje PZTS– stan na 22.08.2019  godz. 16.00 – 293 licencje