Aktualny wykaz licencji PZTS zawodników

licencje PZTS – stan na 6.02.2019 – 1 159 licencji – 70 klubów