Aktualny wykaz licencji PZTS zawodników

licencje PZTS –  stan na 28.03.2019 – 1 174 licencje – 70 klubów