Aktualny wykaz licencji PZTS zawodników

licencje PZTS – stan na 2.12.2019  godz. 19.30 – 1118 licencji