Aktualny wykaz licencji PZTS zawodników

licencje PZTS– stan na 15.10.2019  godz. 10.30 – 1079 licencji