Aktualny wykaz licencji PZTS zawodników – 1141

licencje PZTS – stan na 28.01.2020  godz. 10.30 – 1141 licencji