Młodziczki / Młodzicy

KLASYFIKACJA 1. WTK (wyniki szczegółowe)
Młodziczki
Młodzicy

KLASYFIKACJA 2. WTK (wyniki szczegółowe)
Młodziczki
Młodzicy

KLASYFIKACJA 3. WTK (wyniki szczegółowe)
Młodziczki
Młodzicy

KLASYFIKACJA IMDŚ (wyniki szczegółowe)
Młodziczki
Młodzicy