Komisja Rewizyjna

Skład Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego
(wybrany 3 września 2016)
Marek Nycz – Przewodniczący KR
Małgorzata Goleńska – Członek KR
Stanisław Kisielewicz – Członek KR