Skład Zarządu

Skład Zarządu Dolnośląskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego
(wybrany 11 września 2021)
Kamil Skrzypczak – Prezes Zarządu

Zdzisław Tolksdorf – Wiceprezes ds. sportowych
Jerzy Wieczorek – Wiceprezes ds. organizacyjnych
Tomasz Durajczyk – Wiceprezes ds. promocji i rozwoju
Piotr Przyborowski – Sekretarz
Przemysław Żak – Przewodniczący Wydziału Rozgrywek
Grzegorz Lechowicz – Przewodniczący Komisji Sportu Masowego i Rekreacji
Andrzej Adamczuk – Członek Zarządu
Leszek Kawa – Członek Zarządu
Robert Ostasiewicz – Członek Zarządu
Sławomir Słowiński – Członek Zarządu
Tomasz Urbański – Członek Zarządu
Michał Walencki – Członek Zarządu od 29.08.2023


Piotr Chodorski – Członek Zarządu do 20.06.2023