Zarząd Dolnośląskiego Związku Tenisa Stołowego, na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia, zatwierdził podział drużyn w rozgrywkach ligowych, zatwierdził regulaminy rozgrywek II ligi, drużynowych i indywidualnych oraz dokonał wyboru organizatorów wojewódzkich turniejów. Wcześniej Zarząd DOZTS wziął udział w spotkaniu z dolnośląskimi klubami, na którym zapoznał się z sugestiami i propozycjami zmian w rozgrywkach.

      Decyzją Zarządu DOZTS z 27 czerwca 2018 wprowadzono obowiązek grania w meczach we wszystkich klasach rozgrywkowych na Dolnym Śląsku piłeczkami plastikowymi. Dodatkowo (decyzja z 23 sierpnia 2018) kluby II ligi kobiet i mężczyzn oraz III ligi wschodniej i zachodniej mają obowiązek grania w meczach piłeczkami trzygwiazdkowymi z napisem 40+. Wszystkie te kluby są zobligowane do podania w terminie do 10 września 2018 (adres e-mailowy dolnoslaski@pzts.pl) nazwy producenta i nazwy piłeczki. Informacja ta będzie zamieszczona w specjalnej rubryce przy adresach poszczególnych klubów.

Kalendarz rozgrywek DOZTS zatwierdzony

Zmiany w regulaminach
drużyny ligowe przed sezonem 2018_2019
organizatorzy turniejów wojewódzkich

REGULAMIN rozgrywek 2 lig na sezon 2018-2019
REGULAMIN rozgrywek drużynowych na sezon 2018-2019
REGULAMIN rozgrywek indywidualnych 18_10