Przypominamy wszystkim Klubom o obowiązku wyrobienia licencji zawodnikom/czkom, którzy będą brali udział we współzawodnictwie, organizowanym przez DOZTS i PZTS w sezonie 2018/2019. Każdy zawodnik/czka w dniu meczu lub turnieju musi posiadać aktualną licencje okresową PZTS. W bieżącym sezonie PZTS zmienił zasady wyrabiania licencji. Nie zostały przez PZTS określone terminy wyrabiania licencji, pozostawiając tę decyzję do ewentualnego rozstrzygnięcia przez wojewódzkie związki. Ewentualna decyzja o terminach wyrabiania licencji dla poszczególnych klas rozgrywkowych może zostać podjęta przez Zarząd DOZTS w dniu 23 sierpnia. Zmienił się też sposób przesyłania do PZTS wniosków na licencje. Obecnie wnioski na licencje są generowane w Internetowym Systemie Licencyjnym (ISL).  Każdy Klub powinien otrzymać z Wydziału Rozgrywek PZTS  login i hasło do zalogowania się do ISL. Jeżeli nie otrzymano takich namiarów należy interweniować Wydziale Rozgrywek PZTS (e-mail wr@pzts.pl). Do dnia dzisiejszego w Bazie licencji PZTS jest 124 dolnośląskich licencji z ośmiu klubów.

Aktualne zestawienie dolnośląskich licencji znajduje się w zakładce Wydział rozgrywek/ Wykaz licencji

isl_instrukcja