Na spotkaniu z Klubami zostały omówione założenia zmian regulaminowych do rozgrywek nowego sezonu. Zarząd DOZTS przedstawił założenia do zmian i wysłuchał zdania klubów na ten temat.

Rozgrywki indywidualne
W mistrzostwach Dolnego Śląska juniorów, kadetów i młodzików nie planuje się rozgrywania, w turnieju kwalifikacyjnym do MP, dodatkowych gier o drugie miejsce.  Dwaj finaliści turnieju kwalifikacyjnego uzyskają automatycznie awans do mistrzostw Polski. W turnieju kwalifikacyjnym seniorów, z którego awans uzyskuje jeden zawodnik/czka, turniej będzie rozgrywany czystym systemem pucharowym.

W WTK juniorów – w związku ze zmianą sytemu rozgrywania GPP Juniorów do GPP kwalifikuje się tylko jeden zawodnik z województwa – turniej będzie rozgrywany systemem pucharowym z turniejem pocieszenia o miejsca 9-12.

Zlikwidowane zostały międzywojewódzkie eliminacje do drużynowych mistrzostw Polski, Do mistrzostw kwalifikuje się jedna drużyna, oprócz mających bezpośredni limit z listy krajowej.

Wprowadza się Wojewódzkie Turnieje Skrzatów (rocznik 2011 i młodsi). Będą rozgrywane trzy turnieje i mistrzostwa skrzatów, podobnym systemem jak żacy. W turniejach skrzatów mogą startować zawodnicy/czki z licencjami i bez licencji.

Turniej kwalifikacyjny do mistrzostw Polski i mistrzostwa Dolnego Śląska kadetów oraz juniorów zostaną rozegrane w innych terminach – mistrzostwa w maju,

Do regulaminu rozgrywek drużynowych zostanie wprowadzony zapis o obligatoryjnym przełożeniu meczu w przypadku kolizji meczu ligowego z terminem centralnego turnieju, w którym bierze udział zawodnik/czka z danej drużyny.

Rozgrywki drużynowe
Od nowego sezonu planuje się powiększenie do 10 drużyn IV i V ligi w podokręgach wrocławskim, wałbrzyskim i legnickim. Generalnie powiększenie tych klas rozgrywkowych zostanie dokonane poprzez wyłonienie dodatkowych drużyn w wyniku baraży (dwumecz) drużyn, które spadły z wyższej klasy z najlepszymi zespołami niższej klasy, poza tymi które już awansowały. W tych barażach będą obowiązywały już nowe składy drużyn. Zestawienie baraży zostanie dokonane po zamknięciu listy zgłoszeń do nowego sezonu.

W związku z planowanym powiększeniem IV i V lig, przewiduję się zwiększenie do trzech  ilości drużyn awansujących i spadających. Do odpowiednich III lig awansowaliby zwycięzcy poszczególnych grup IV lig (wrocławska i wałbrzyska do wschodniej, legnicka i jeleniogórska – do zachodniej), natomiast wicemistrzowie odpowiednich grup w barażu walczyć będą o prawo gry z ósmą drużyną odpowiedniej III ligi. a zwycięzca tego dwumeczu uzyska prawo gry w odpowiedniej III lidze. Taki sam system już obowiązuje w układzie IV i dwie piąte ligi wrocławskie. W pozostałych klasach rozgrywkowych, również w podokręgu jeleniogórskim, z wyższej ligi spadać będą dwie ostatnie drużyny, a awansować też dwa zespoły. Trzecia drużyna od końca w wyższej lidze będzie w dwumeczu walczyć z trzecią drużyną niższej ligi o obronę miejsca w wyższej lidze.

Kalendarz
Na spotkaniu przedstawiono też wstępny projekt Kalendarza rozgrywek DOZTS na okres wrzesień 2019 – styczeń 2020. Rozgrywki indywidualne planujemy rozpocząć 7 i 8 września, rozgrywki ligowe – od 14 września dla II i III ligi, IV i V liga jeleniogórska – od 21 września, natomiast pozostałe ligi – od 28 września.

kalendarz DOZTS wstępny projekt

Jeden z klubów zgłosił propozycję rozpoczęcia rozgrywek III ligi w dniu 28 września, z uwagi na udział studentów w meczach.