Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkurs na poprawę bazy sportowej w klubach sportowych. Termin składania wniosków upływa w dniu 28.01.2022r.
Pomoc w wypełnianiu i składaniu wniosków oferuje kol. Prezes LKS Odry Głoski Jerzy Wieczorek (tel. 601-580-527).

Szczegóły można znaleźć TUTAJ.