W dniu 9 września odbyło się zebranie Zarządu DOZTS, na którym dokonano ustaleń, dotyczących rozgrywek ligowych sezonu 2020/2021 i dokończenia rozgrywek indywidualnych sezonu 2019/2020.

Dokonano zatwierdzenia składu poszczególnych klas rozgrywkowych.           zestawienie drużyn ligowych zatwierdzone

Zatwierdzone regulaminy rozgrywek

REGULAMIN rozgrywek 2 ligi na sezon 2020-2021 zatwierdzony

REGULAMIN rozgrywek drużynowych na Dolnym Śląsku na sezon 2020_2021 zatwierdzony

REGULAMIN rozgrywek indywidualnych 20_21 zatwierdzony

Terminarze rozgrywek ligowych – wszystkie  grupy

terminarz 2 liga – 1 runda + obsada

terminarz 3 liga wschodnia – 1 runda

terminarz 3 liga zachodnia – 1 runda

terminarz 4 liga jeleniogórska – 1 runda

terminarz 4 liga legnicka – 1 runda

terminarz 4 liga wałbrzyska – 1 runda

terminarz 4 liga wrocławska – 1 runda

terminarz 5 liga jeleniogórska – 1 runda

terminarz 5 liga legnicka – 1 runda

terminarz 5 liga wałbrzyska – 1 runda

terminarz 5 liga wrocławska A – 1 runda

terminarz 5 liga wrocławska B – 1 runda

terminarz 6 liga wrocławska A – 1 runda

terminarz 6 liga wrocławska B – 1 runda

terminarz barażu uzupełniającego

kalendarz DOZTS zatwierdzony 9.09ępowania 

Obostrzenia epidemiczne

Ustalono zasady postępowania uczestników wojewódzkich zawodów pod kątem zabezpieczeń bezpieczeństwa epidemicznego. Każdy uczestnik będzie musiał wypełnić kwestionariusz sanitarny uczestnika zawodów , który będzie warunkiem dopuszczenia do zawodów. Ponad to w trakcie zawodów będą respektowane rekomendacje bezpieczeństwa PZTS.