Turniej decyzją Prezesa DOZTS  został odwołany.  Ewentualne decyzje odnośnie rozegrania tego jak i innych wojewódzkich turniejów zostaną podane w okresie późniejszym

W dniu 15.03.2020 (niedziela) od godziny 10.30 (zamknięcie listy zgłoszeń 10.00) w Hali imienia Andrzeja Grubby w Brzegu Dolnym przy ulicy Wilczej 8 rozegrany zostanie III Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Żaków.

Prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy, urodzeni poczynając od 1 stycznia 2009 roku i młodsi, reprezentujący odpowiedni poziom sportowy, oprócz mających imienny limit do III Grand Prix Polski Żaków za miejsca 1-32 na ogólnopolskiej liście rankingowej żaków/żaczek po II GPP/WTK (Anna Ulatowska, Zuzanna Bazylewska i Krzysztof Wnęk).

rozstawienie żaczek                                                         rozstawienie żaków

Wszyscy zawodnicy i zawodniczki muszą posiadać aktualne licencje okresowe PZTS oraz aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania tenisa stołowego, zgodnie z pkt. III.2.b Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych DOZTS.

Zawodniczki i zawodnicy są rozstawiani w turnieju zgodnie z aktualną wojewódzką listą rankingową żaczek i żaków z zastrzeżeniem, że w turnieju grupowym w grupie nie może być więcej niż 2 zawodników/czek z tego samego klubu.

Turniej rozgrywa się systemem grupowo- pucharowym:

– etap grupowy – w 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lub 12 grupach po 3-4 zawodników/czek w zależności od ilości zgłoszonych uczestników, zawodnicy/czki grają systemem każdy z każdym ,

Kolejność gier w grupie: I runda 1-3, 2-4, II runda 1-2, 3-4, III runda 1-4, 2-3 (przy trzech zawodników odpada pozycja 4).

– system pucharowy – dwóch najlepszych zawodników/czek z grupy walczy systemem pucharowym o pierwsze miejsce, natomiast zawodnicy/czki z pozycji 3 i 4 z grupy grają systemem pucharowym o zwycięstwo w turnieju pocieszenia na tabelach dla 8 lub 16 zawodników.

Zawodnicy/czki, którzy zajmą pierwsze lub trzecie miejsca, są rozstawiani według klucza w tabeli odpowiednio w turnieju głównym lub pocieszenia, podobnie jak zawodniczy/czki z pozycji 2 i 4 są rozstawiani w tabeli według klucza, uwzględniającego zasadę, że zawodnicy/czki z tej samej grupy muszą trafić do różnych połówek tabeli turniejowej.  Dodatkowo w turnieju głównym rozgrywa się gry o miejsca do wyłonienia pozycji 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 oraz jedną rundę gier w przedziałach 13-16 i 17-32.

Do III GPP Żaków awansuje bezpośrednio pierwszy zawodnik i zawodniczka. Pozostali zawodnicy i zawodniczki, uczestniczący w WTK, w mają prawo udziału w turniejach eliminacyjnych do turnieju GPP.

Zgłoszenia i wpisowe (8 złotych) do turnieju przyjmowane będą na 30 minut przed rozpoczęciem gier.