W dniu 11 września 2021 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Dolnośląskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego, w którym uczestniczyło 67 delegatów reprezentujących dolnośląskie kluby. Obrady Walnego Zgromadzenia poprzedziło zebranie klubów, które w osobnym głosowaniu wybierało delegatów reprezentujących kluby na wybory w PZTS.

Delegaci dokonali następującego wyboru władz na kadencję 2021-2025:

Prezes DOZTS
Kamil Skrzypczak

Zarządu DOZTS, który na pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się w następującym składzie:
1. Adamczuk Andrzej
2. Chodorski Piotr
3. Durajczyk Tomasz – Wiceprezes ds. promocji i rozwoju
4. Kawa Leszek
5. Lechowicz Grzegorz – Przewodniczący Komisji Sportu Masowego i Rekreacji
6. Ostasiewicz Robert
7. Przyborowski Piotr – Sekretarz
8. Słowiński Sławomir
9. Tolksdorf Zdzisław – Wiceprezes ds. sportowych
10. Urbański Tomasz
11. Wieczorek Jerzy – Wiceprezes ds. organizacyjnych
12. Żak Przemysław – Przewodniczący Wydziału Rozgrywek

Komisja Rewizyjna DOZTS:
1. Goleński Adam
2. Stopyra Krzysztof
3. Żak Marian

Delegaci na Walne Zgromadzenie PZTS:
1. Durajczyk Tomasz
2. Hrehorowicz Andrzej (delegat klubu Ekstraklasy)
3. Kawa Leszek
4. Skrzypczak Kamil
5. Tolksdorf Zdzisław
6. Wieczorek Jerzy (delegat wybrany na zebraniu klubów)
7. Żak Przemysław (delegat wybrany na zebraniu klubów)
8. Ostasiewicz Robert (delegat rezerwowy z zebrania klubów)