W dniu 01 września b.r. w Sali Sportowej Głosce odbył się piąty z kolei Turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży. Tym razem przy doskonałej powakacyjnej frekwencji , 38 młodych adeptów plastikowej piłeczki z ośmiu klubów z Dolnego Śląska zawitało do  gościnnej Głoski, ażeby rozpovząć Nowy Rok Szkolny 2021/2022 na Pingpongowo. Sponsorem głównym turnieju był Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA, sponsor projektu PINGPONG z GAZEM 2021, Sponsor Główny Klubu, KGHM Polska Miedź w Lubinie , PZTS w Warszawie, sponsor projektu PINGPONGOWE MARZENIA, Fundacja KGHM Polska Miedź z Lubina, sponsor projektu pn. MIEDZIOWE PINGPONGI 2021 oraz FUNDACJA LOTTO, Sponsor projektu SPORTOWE WAKACJE pn.”NADODRZAŃSKIE PINGPONGI 2021.  Piękne puchary dla najlepszych zawodników ufundował Wójt Gminy Miękinia, Pan Jan Marian Grzegorczyn, które w zastępstwie wręczał Radny Gminy Miękinia i Sołtys wsi Głoska, Pan Kazimierz Wielgus. Patronem turnieju były Firmy wspierające nasz Klub:  ROEBEN Ceramika Budowlana ze Środy Śląskiej, POWIAT Średzki, SCHUMACHER PACKAGING  oraz VERPA FOLIE z Krępic, ELDISY  Polska Sp.z.o.o. ze Środy Śląskiej, WAGO ELWAG Sp.z.o.o. z Wróblowic i Wrocławia,  AKS INVEST PIOTR SŁUGOCKI  z Wrocławia, SODA PLUSS z Krępic.Dzięki ich hojności wszystkie dzieci i młodzież uczestniczące w zawodach otrzymały paczki ze słodyczami.  Ponadto pomoc rzeczową w postaci napoi, ciastek, pizzy i lodów przekazali nasi stali darczyńcy : BLEK  Paweł Jacykowski z Białkowa,  Piekarnia Paweł Wiśniewski ze  Ścinawy,  Firma NORDIS z Wróblowic,  SESKO Serwin Sebastian z Lubiatowa,  IZOBET Michał Jarząbek z Wrocławia, VVAN Jan Grabowski z Krępic, ELEKTRO-TEAM Stanisław Cal z Księginic, Sklep Małgorzaty GRZYB z Głoski, Firma PPHU Jolanta Sługocka z Księginic ,Piekarnia Piotr Petruś z Księginic oraz nasz  niezawodny sponsor indywidualny Pan Jacek Misztoft. Owocową niespodziankę sprawiła dzieciom i młodzieży Pani Ewelina Karczewska , współwłaścicielka Firmy  „Maciejowy Sad” i Radna Gminy Miękinia, która przekazała dorodne, jesienne jabłka.Wszyscy młodzi pasjonaci pingponga z niecierpliwością  czekają na szósty z kolei turniej z okazji  Święta Jesieni, tradycyjny Turniej Pieczonego Ziemniaka, który odbędzie się w dniu 13 października b.r.

Wyniki sportowe Turnieju:
1. Klimek Piotr
2.Nawrot Mikołaj
3-4.Bartoszko Natalia
Staniowski Stanisław
5-6. Trybała Szymon
Staniowski Dawid
7-8. Ulatowski Wiktor
Szymkowiak Brajan
9-12. Staszczyk Jakub
Hołodniuk Paulina
Bazylewska Zuzanna
Borek Arkadiusz
13-16. Bartoszko Nikola
Ulatowska Anna
Waleński Michał
Waleński Tomasz
17-24. Chrąchol Marika
Żmijewski Cezary
Pułecka Gabriela
Zajączkowski Rafał
Grocholski Miłosz
Waszkowiak Alan
Kowalska Lena
Wojtyła Maja
25-32. Kucharski Franciszek
Stolarz Hanna
Łochowska Otylia
Kalisz Karol
Dziuba Kamil
Krajewski Krzysztof
Twarda Ola
Kahl Dawid
33-38. Wolski Filip
Lechowicz Tomasz
Staniowski Grzegorz

Curyło Teresa

Informujemy, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest Sponsorem wydarzenia „PING PONG z GAZEM 2021”.

GAZ-SYSTEM to spółka Skarbu Państwa o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Jest operatorem systemu przesyłowego gazu w Polsce oraz właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Świadczy usługi przesyłu gazu poprzez własną sieć gazociągów wysokiego ciśnienia. Spółka zapewnia bezpieczeństwo energetyczne kraju, przyczyniając się także do rozwoju europejskiego rynku gazu.

GAZ-SYSTEM realizuje ambitny program inwestycyjny zakładający budowę blisko 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

GAZ-SYSTEM realizując politykę rządu w zakresie zapewnienia niezależności i bezpieczeństwa energetycznego kraju, stwarza warunki sprzyjające gospodarczemu rozwojowi regionów. Realizowane inwestycje gazowe dają nowe perspektywy rozwoju i umożliwiają podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

GAZ-SYSTEM jest spółką odpowiedzialną społecznie i realizuje inwestycje z poszanowaniem praw wszystkich interesariuszy. W ramach swej działalności spółka prowadzi aktywnie dialog z interesariuszami oraz wspiera inicjatywy m.in. z zakresu sportu, kultury i sztuki, nauki, ekologii, bezpieczeństwa, oraz wydarzeń gospodarczych i branżowych.

Poprzez podatki odprowadzane do samorządów lokalnych Spółka przyczynia się do rozwoju lokalnej infrastruktury, powstawania nowych miejsc pracy oraz poprawy komfortu życia społeczności lokalnych.

Więcej informacji o spółce GAZ-SYSTEM, znajduje się na stronie www.gaz-system.pl.