Dolnośląski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego przedstawia materiały na zwołane w dniu 11 września 2021r. (sobota):
Zgromadzenie klubów będących Członkami Zwyczajnymi DOZTS w celu wyboru delegatów reprezentujących kluby na Walne Zgromadzenie PZTS (godz. 10:30) – do pobrania TUTAJ
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów DOZTS w celu wyboru władz na nową kadencję oraz delegatów reprezentujących Związek na Walne Zgromadzenie PZTS (godz. 11:30) – do pobrania TUTAJ

Zgromadzenia odbędą się w sali konferencyjnej Hotelu GEM we Wrocławiu przy ul. Mianowskiego 2B.

Dotyczy udzielenia pełnomocnictwa:
– w przypadku klubów posiadających jeden mandat na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów – jedno pełnomocnictwo wystarczy do reprezentowania klubu na obu zgromadzeniach, nie należy wtedy dokonywać skreśleń na pełnomocnictwie;
– w przypadku klubów posiadających co najmniej dwa mandaty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów – należy wybrać spośród swoich delegatów jedną osobę, która będzie reprezentowała klub na obu zgromadzeniach (na jej/jego pełnomocnictwie nie dokonywać skreśleń) oraz na pełnomocnictwa pozostałych delegatów skreślić „Zgromadzeniu klubów będących Członkami Zwyczajnymi DOZTS”,
– można też delegować różne osoby na oba zgromadzenia, wtedy należy dokonać właściwych skreśleń na ich pełnomocnictwach.

druk pełnomocnictwa