Wykaz dopuszczonych okładzin

Wykaz okładzin autoryzowanych przez ITTF – na okres 01.01-31.03.2022

Jeżeli okładzina znajduje się na wyżej zamieszczonej liście, to jest dopuszczona do gry.