Trwa rekrutacja chętnych na kurs instruktora sportu ze specjalnością tenisa stołowego, który będzie organizowany przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu. Kurs składa się z części ogólnej i specjalistycznej.

Kierownikiem części specjalistycznej i główny prowadzącym zajęcia będzie dr hab. Ziemowit Bańkosz (prof. AWF), którego będą wspierali trenerzy z wiodących klubów tenisa stołowego na Dolnym Śląsku.

Kurs daje następujące korzyści:
– uzyskanie stopnia Instruktora Tenisa Stołowego i dyplomu uznawanego przez większość klubów sportowych oraz instytucji,
– wiedzę i kompetencje umożliwiające prowadzenie procesu szkolenia w tenisie stołowym na różnych etapach szkolenia z akcentem na etap wstępny,
przygotowanie do egzaminu na stopień PRK 4.

Szczegółowe informacje na temat kursu i rekrutacji można znaleźć na stronie Centrum Doskonalenia Kadr AWF Wrocław:

Logo AWF kolo kolor CMYK