W związku ze zbliżającym się początkiem nowego sezonu 2018/2019, podobnie jak w latach poprzednich, przedstawiamy informacje, które mają na celu pomóc klubom w prawidłowym zgłoszeniu drużyn do rozgrywek ligowych.

Ważne terminy:
– do 10.08.2018r. – zgłoszenia drużyn do rozgrywek ligowych,
– do 10.09.2018r.* – wyrobienie licencji klubowej i licencji dla zawodników/-czek (termin ostateczny dla 2 ligi),
– do 10.09.2018r.* – zmiana barw klubowych,
– do 31.12.2018r.* – wyrobienie licencji dla zawodników/-czek 3 ligi i niższych (termin ostateczny).

Zgłoszenia udziału drużyn 2. ligi i niższych, uczestniczących w rozgrywkach prowadzonych przez Dolnośląski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, należy przesłać na druku zgłoszenia drużyny do rozgrywek w wersji elektronicznej na adres e-mailowy dolnoslaski@pzts.pl w terminie do 10 sierpnia 2018 roku. Jednocześnie należy wnieść opłatę za składkę członkowską i wpisowe za udziału w rozgrywkach ligowych:

– składka członkowska – 150 zł (jedna opłata dla klubu, bez znaczenia ile zgłoszono drużyn),
– wpisowe do 2 ligi kobiet – 130 zł,
– wpisowe do 2 ligi mężczyzn – 280 zł,
– wpisowe do 3 ligi – 200 zł,
– wpisowe do 4 ligi – 130 zł,
– wpisowe do 5 ligi – 120 zł,
– wpisowe do 6 ligi – 110 zł,
– klub, który nie poda do korespondencji adresu e-mail zobowiązany jest doliczyć do wpisowego kwotę 50 zł.

Wpłat z tytułu składki członkowskiej i wpisowego należy dokonywać wyłącznie na konto (istnieje możliwość wystawienia rachunku na przelew):
Dolnośląski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego
ul. Borowska 1-3
50-529 Wrocław
nr konta: 60 1140 2004 0000 3302 7741 6129 (mBank S.A.)

Warunkiem niezbędnym dla dopuszczenia danego klubu sportowego do rozgrywek, organizowanych w sezonie 2018/2019, jest uregulowanie wszystkich zaległych zobowiązań finansowych w stosunku do DOZTS oraz dokonania wpłaty wpisowego do udziału w danym rodzaju rozgrywek w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2018 roku.

Informacja na temat wyrabiania licencji klubowych i zawodników zostanie podana w późniejszym terminie, ponieważ Polski Związek Tenisa Stołowego nie opublikował jeszcze informacji w tej sprawie na sezon 2018/2019.

* termin może ulec zmianie (wydłużeniu) po publikacji przez PZTS Regulaminu rozgrywek na sezon 2018/2019 i podjęciu stosownej decyzji przez Zarząd DOZTS na sierpniowym zebraniu.