W dniu 8 września 2019 r. na obiektach sportowo-rekreacyjnych odbył się tradycyjny turniej z okazji Rozpoczęcia Roku Szkolnego Głosce. 32 młodych adeptów plastikowej piłeczki podopiecznych trenera Tomasza Piekarka uczestniczyło w pingpongowych zawodach na powitanie nauki w Szkole podstawowej.

Wyniki sportowe turnieju:

1.Jakub Ostoja – Solecki
2.Szymon Trybala
3.Staniowski Stanisław
4.Bartosz Bryła
5.Dawid Staniowski
6.Kacper Żuraw
7.Karolina Szubert
8.Szymon Kuriata
9.Witkor Przelicki
10.Wojtek Matusaiak

Najlepsi zawodnicy zostali uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez Sponsora głównego zawodów, Polskę Spółkę Gazownictwa, sponsora zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pn. „PING PONG z GAZEM 2019” oraz ROEBEN Ceramika Budowlana . Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali paczki ze słodyczami zakupione przez Firmy: AKS INVEST Sp.z.o.o., SCHUMACHER PACKAGING z Krępic, VERPA FOLIE Z Krępic, Fundacja KGHM Polska Miedź z Lubina oraz WAGO ELWAG . Po turnieju na wszystkie dzieci i młodzież czekała miła niespodzianka – spotkanie przy ciastkach ufundowanych przez Piekarnię Wiśniewski ze Ścinawy, pizzy – fundatorem której były Firmy: BLEK z Białkowa, SESKO z Lubiatowa, LEG TUR I z Białkowa, TOMRER Daniel Dopierała z Miękini oraz pan Jacek Misztoft z Wilkostowa.