Przedstawiona wcześniej dziesiątą wersja Kalendarza rozgrywek DOZTS nie uwzględniała decyzji zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 6 maja 2021. Do decyzji zawartych w tym rozporządzeniu zastosowano się dopiero w jedenastej wersji tego kalendarza. Po zapoznaniu się z treścią tego rozporządzenia nie ma możliwości wznowienia w pełnym zakresie rozgrywek ligowych w terminie do 28 maja włącznie (punkty 30 i 31 Rozporządzenia). Rozporządzenie RM nie wyklucza jednak rozgrywania meczów, jeżeli są spełnione jego wymogi (młodzież do 18 lat i ograniczenia sanitarne).

W związku z tym proponujemy wznowienie rozgrywek ligowych w dniu 29 maja i zakończenie w dniu 30 czerwca. Jednak mamy wątpliwości, czy Kluby, różnych powodów, zaakceptują przedstawioną propozycję takich ściśniętych rozgrywek.

kalendarz DOZTS wersja 11           kalendarz DOZTS wersja 11 – kolejki ligowe

Po zamieszczeniu na stronie DOZTS jedenastej wersji kalendarza i zbiorczego zestawienia terminów ligowych, zwracamy się do klubów z prośbą o zajęcie stanowiska w kwestii tak zaproponowanego terminarza w zakresie rozgrywek ligowych:

a) Czy Klub w pełni akceptuje przedstawiony Kalendarz, a jego drużyny przystąpią do rozegrania wszystkich meczów rundy zasadniczej i baraży ?

b) Czy Kluby wyrażają zgodę na rezygnację z rozgrywania baraży, by rozegrać tylko rundę zasadniczą ?  Anulowane by były wtedy wszystkie baraże, a awans do II ligi wywalczyliby zwycięzcy obu grup III ligi, podobnie by się miała sprawa z innymi awansami. Spadki – zgodnie z regulaminami, ale bez dodatkowych baraży.

c) Czy Kluby są za zakończeniem rozgrywek w aktualnym stanie, a zasady spadków i awansów jak w punkcie b) ?  Przy nierównej ilości rozegranych meczów przez poszczególne drużyny zastosowano by, tzw. ratio (stosunek zdobytych punktów do ilości rozegranych meczów).

Z sondy zostają wyłączone drużyny II ligi mężczyzn, które – z uwagi na to, że rozgrywki są wspólne z Lubuskiem – będą miały oddzielną sondę.

zestawienie stanowisk klubów niższych lig– stan na 17.05 godz. 18.37

                  zestawienie stanowisk klubów 2 ligi – stan na 17.05 godz. 15.40

Termin zamknięcia sondy to 17 maja (przedłużenie) włącznie, swoje stanowiska należy przesyłać na adresy e-mailowe: dolnoslaski@pzts.pl i wladyslaw.chrabaszcz@dozts.pl.

Jeżeli większość klubów opowie się za punktem a), to będziemy kontynuować rozgrywki ligowe zgodnie z Kalendarzem rozgrywek DOZTS wersji 11. Jeżeli większość klubów będzie za punktem b) lub punktem c), to Zarząd DOZTS podejmie stosowną decyzję regulaminową, będącą wolą większości klubów.

Prosimy o liczne, rzetelne i terminowe  podejście do zamieszczonej sondy.