Miło na poinformować, że Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Tenisa Stołowego nadało Panu Zygmuntowi Sutkowskiemu godność Członka Honorowego PZTS.
Wśród uhonorowanych znaleźli się także:
Andrzej Baranowski
Danuta Calińska
Andrzej Domicz
Stefan Dryszel
Stanisław Frączyk
Adam Giersz
Andrzej Jakubowicz
Leszek Kucharski
Ryszard Kulczycki
Włodzimierz Ryfczak
Jolanta Szatko–Nowak
Witold Woźnica
Ryszard Weisbrodt