WR DOZTS rozpoczyna przyjmowanie zapisów drużyn do rozgrywek 2. ligi kobiet.
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres wr@dozts.pl w terminie do 10.04.2022 r.
Terminy i system rozgrywek zostaną opracowane na podstawie ilości zgłoszonych drużyn.