Decyzją większości członków Zarządu DOZTS, zostały z dniem 20 maja 2021 zakończone rozgrywki ligowe II ligi mężczyzn i niższych klas sezonu 2020/2021. Rozgrywki są zakończone według stanu tabel na dzień 20 maja 2021, a wobec nierównej ilości meczów jako główny czynnik ustalający kolejność drużyn w tabeli posłużyło, tzw. ratio, czyli  stosunek zdobytych punktów do ilości zweryfikowanych meczów. Nie będą rozgrywane żadne baraże, a spadki i awanse zgodnie z Regulaminem rozgrywek, za wyjątkiem obu III lig, z których do II ligi awansują tylko pierwsze drużyny. Zestawienie tabel z kolejnością drużyn oraz spadkami i awansami według ratio przedstawia załączone zestawienie tabel.

Przy podejmowaniu decyzji o zakończeniu rozgrywek ligowych Zarząd DOZTS brał pod uwagę następujące aspekty:
1.  Do zakończenia pozostały 4 kolejki w grupach składających się  10 drużyn, a do tego dochodzą baraże, więc niektóre drużyny musiałyby rozegrać aż 8 meczów,
2.  Do ewentualnego rozegrania pozostało jeszcze około 25 zaległych spotkań,
3.  W maju i czerwcu nagromadzona jest duża liczba centralnych turniejów (Mistrzostwa Polski Juniorów, Młodzieżowców, Kadetów Żaków i Weteranów), które będą rozgrywane w ewentualnych terminach kolejek ligowych, a to będzie prowadzić do przekładania lub odwoływania meczów kolejnych meczów.

Wobec krótkiego czasu, jaki pozostał do ewentualnego rozegrania wszystkich meczów (około miesiąca) Zarząd DOZTS nie widzi  technicznych i organizacyjnych możliwości pełnego zakończenia rozgrywek.

Ponadto Zarząd DOZTS wziął pod uwagę stanowiska klubów, przedstawione w sondzie. Zdajemy sobie sprawę, że duża liczba klubów od dwóch miesięcy nie trenuje i nadal nie ma dostępu do sal, głównie w szkołach. Kontynuowanie rozgrywek w takiej sytuacji nie spełniałoby wymogów sportowej rywalizacji i nie stwarzałoby równych warunków do rywalizacji, a wręcz by uniemożliwiało klubom rozgrywanie meczów.

Zdajemy sobie sprawę, że wiele klubów, mających teoretyczne szanse na awans lub utrzymanie w lidze, będzie niezadowolonych z podjętej przez Zarząd DOZTS decyzji o zakończeniu rozgrywek, ale w obecnej sytuacji nie ma możliwości kontynuowania sportowej rywalizacji w jakiejkolwiek formie.

Do rozegrania pozostał strefowy turniej II ligi kobiet, który odbędzie się 12 czerwca w Brzegu Dolnym. Ma on na celu wyłonienie drużyny, która będzie startować w barażu o I ligę.

Zarząd DOZTS, w przyszłym sezonie będzie – w miarę regulaminowych zasad – starał się ewentualnie zrealizować zawiedzione nadzieje na awans niektórych klubów, poprzez dokooptowanie w pierwszej kolejności do wyższych lig w przypadku wolnych miejsc.