W dniu 21 maja w w Sali Sportowej Głosce odbył się pierwszy po przerwie spowodowanej   lockdownem pandemicznym  Wiosenno-Majowy Turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży. Uczestniczyło łącznie 30 młodych adeptów plastikowej piłeczki z czterech klubów z Dolnego Śląska. Sponsorem głównym turnieju był Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA, sponsor projektu PINGPONG z GAZEM 2021 oraz PZTS w Warszawie, sponsor projektu PINGPONGOWE MARZENIA. Piękne puchary dla najlepszych zawodników ufundował Wójt Gminy Miękinia, Pan Jan Marian Grzegorczyn, które w zastępstwie wręczał radny Gminy Miękinia i Sołtys wsi Głoska, Pan Kazimierz Wielgus. Patronem turnieju były Firmy wspierające nasz Klub:  ROEBEN Ceramika Budowlana ze Środy Śląskiej, POWIAT Średzki, SCHUMACHER PACKAGING  oraz VERPA FOLIE z Krępic, ELDISY  Polska Sp.z.o.o. ze Środy Śląskiej, WAGO ELWAG Sp.z.o.o. z Wróblowic i Wrocławia i AKS INVEST z Wrocławia, SODA PLUSS z Krępic oraz Fundacja KGHM Polska Miedź z Lubina. Ponadto pomoc rzeczową w postaci napoi, ciastek, pizzy i lodów przekazali nasi stali darczyńcy : BLEK  Paweł Jacykowski z Białkowa, TOMRER z Miękini, Piekarnia Paweł Wiśniewski ze  Ścinawy, Firma NORDIS z Wróblowic oraz Sklep Małgorzaty GRZYB z Głoski.

Wyniki sportowe turnieju:
1.Ulatowski Wiktor
2.Nawrot Mikolaj
3.Hołodniuk Paulina
4.Staniowski Stanisław
5-6
Staniowski Dawid
Staszczyk Jakub
7-8
Ulatowska Anna
Borek Arkadiusz
9-12
Kalisz Karol
Trybała Szymon
Szymkowiak Brajan
Skawińska Nikola
13-16
Kucharski Franciszek
Łochowska Otylia
Żmijewski Cezary
Kowalska Lena
17-24
Jezierska Ananda
Rząsa Oliwia
Przelicki Wiktor
Staniowski Grzegorz
Osiecki Wiktor
Wolski Filip
Dziuba Kamil
Kaczan Alicja
25-28
Kapitan Fabian
Krajewski Krzysztof
Curyło Teresa
Prusinowski Marcel

Informujemy, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest Sponsorem wydarzenia „PING PONG z GAZEM 2021”.

GAZ-SYSTEM to spółka Skarbu Państwa o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Jest operatorem systemu przesyłowego gazu w Polsce oraz właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Świadczy usługi przesyłu gazu poprzez własną sieć gazociągów wysokiego ciśnienia. Spółka zapewnia bezpieczeństwo energetyczne kraju, przyczyniając się także do rozwoju europejskiego rynku gazu.

GAZ-SYSTEM realizuje ambitny program inwestycyjny zakładający budowę blisko 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

GAZ-SYSTEM realizując politykę rządu w zakresie zapewnienia niezależności i bezpieczeństwa energetycznego kraju, stwarza warunki sprzyjające gospodarczemu rozwojowi regionów. Realizowane inwestycje gazowe dają nowe perspektywy rozwoju i umożliwiają podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

GAZ-SYSTEM jest spółką odpowiedzialną społecznie i realizuje inwestycje z poszanowaniem praw wszystkich interesariuszy. W ramach swej działalności spółka prowadzi aktywnie dialog z interesariuszami oraz wspiera inicjatywy m.in. z zakresu sportu, kultury i sztuki, nauki, ekologii, bezpieczeństwa, oraz wydarzeń gospodarczych i branżowych.

Poprzez podatki odprowadzane do samorządów lokalnych Spółka przyczynia się do rozwoju lokalnej infrastruktury, powstawania nowych miejsc pracy oraz poprawy komfortu życia społeczności lokalnych.

Więcej informacji o spółce GAZ-SYSTEM, znajduje się na stronie www.gaz-system.pl.