Informujemy, że w niedzielę 13.03.2022 r. o godz. 11:00 (zmiana terminu) w siedzibie DOZTS przy ul. Borowskiej 1-3 we Wrocławiu odbędzie się 1. etap szkolenia dla sędziów oraz kandydatów na sędziów tenisa stołowego. Obejmie on część teoretyczną, czyli omówienie przepisów, procedur oraz regulaminów. Wszyscy chętni do udziału zobowiązani są do zaznajomienia się z przepisami opracowanymi przez M. Fidalę i P. Żaka, które znajdują się pod linkami:

Przepisy ogólne
Rozdziały 2 i 3
Sygnalizacja niepoprawnego serwisu

Do zaliczenia szkolenia niezbędne jest również odbycie 2. etapu – części praktycznej, która odbędzie się 3.04.2022 r. w Polkowicach w ramach DMDŚ Młodzików, Kadetów i Juniorów.

Szkolenie będzie bezpłatne, a osoby, które przebrną przez obydwa etapy uzyskają prawo do prowadzenia zawodów wojewódzkich oraz możliwość udziału w państwowym egzaminie na licencję sędziowską, którego zaliczenie uprawnia do prowadzenia rozgrywek szczebla centralnego.

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, e-mail oraz nr telefonu, prosimy przesyłać na adres wr@dozts.pl do dnia 7.03.2022 r.

Zapraszamy wszystkich chętnych.