Informujemy, że na ostatnim posiedzeniu Zarządu DOZTS została omówiona propozycja nowego regulaminu rozgrywek, który następnie został jednogłośnie zatwierdzony. Dokument znajduje się w zakładce WR/regulaminy.

Najważniejsze różnice względem minionego sezonu to: ujednolicenie dotychczasowej formy RR (1 dokument), zmiana trybu zgłoszeń do DGP (dawne WTK), zwiększenie ilości drużyn w 3L i 4L wrocławskiej oraz propozycje reorganizacji rozgrywek ligowych od sezonu 2023/2024. Wszystkie zmiany w stosunku do sezonu ubiegłego zaznaczone zostały kolorem żółtym.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do wszystkich uczestników rozgrywek o nadsyłanie w trakcie nowego sezonu propozycji zmian do kolejnego RR na sezon 2023/2024, które zostaną wnikliwie przeanalizowane przez Zarząd DOZTS.