W dniu 25 czerwca w Sali Sportowej Głosce odbył się trzeci raz z rzędu -vpo przerwie spowodowanej lockdownem pandemicznym – Turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży. Tym razem rekordowa ilość 42 młodych adeptów plastikowej piłeczki z ośmiu klubów z Dolnego Śląska zawitało do  gościnnej Głoski, ażeby świętować Zakończenie Roku Szkolnego i Początek Wakacji na Pingpongowo. Sponsorem głównym turnieju był Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA, sponsor projektu PINGPONG z GAZEM 2021 oraz PZTS w Warszawie, sponsor projektu PINGPONGOWE MARZENIA. Piękne puchary dla najlepszych zawodników ufundował Wójt Gminy Miękinia, Pan Jan Marian Grzegorczyn, które w zastępstwie wręczał Radny Gminy Miękinia i Sołtys wsi Głoska, Pan Kazimierz Wielgus. Patronem turnieju były Firmy wspierające nasz Klub:  ROEBEN Ceramika Budowlana ze Środy Śląskiej, POWIAT Średzki, SCHUMACHER PACKAGING  oraz VERPA FOLIE z Krępic, ELDISY  Polska Sp.z.o.o. ze Środy Śląskiej, WAGO ELWAG Sp.z.o.o. z Wróblowic i Wrocławia,  AKS INVEST PIOTR SŁUGOCKI  z Wrocławia, SODA PLUSS z Krępic oraz Fundacja KGHM Polska Miedź z Lubina, sponsor projektu pn. MIEDZIOWE PINGPONGI 2021. Ponadto pomoc rzeczową w postaci napoi, ciastek, pizzy i lodów przekazali nasi stali darczyńcy : BLEK  Paweł Jacykowski z Białkowa, TOMRER z Miękini, Piekarnia Paweł Wiśniewski ze  Ścinawy, FRESENIUS KABI z Błonia, Firma NORDIS z Wróblowic, SOGO Roman JĘDRZEJCZYK, SESKO Serwin Sebastian z Lubiatowa, LEG-TUR I z Białkowa , IZOBET Michał Jarząbek z Wrocławia, Sklep Małgorzaty GRZYB z Głoski, Piekarnia Piotr Petruś z Księginic oraz nasz  niezawodny sponsor indywidualny Pan Jacek Misztoft. Wszyscy młodzi pasjonaci pingponga z niecierpliwością  czekają na czwarty z kolei turniej z okazji Odpustu Parafialnego w Głosce, który odbędzie się w dniu 15 sierpnia b.r.

Wyniki sportowe Turnieju:                                                                                                           1.  Piotr Klimek,                                                                                                                               2. Liliana Przybył,                                                                                                                         3. Anna Ulatowska,                                                                                                                      4. Wiktor Ulatowski,                                                                                                                     5. Bartoszko Natalia,                                                                                                                   6. Mikolaj Nawrot,                                                                                                                        7. Rafał Zajączkowski,                                                                                                                 8. Paulina Hołodniuk                                                                                                                                                             9-12. Stanisław Staniowski, Dawid Staniowski, Arkadiusz Borek,Sandra Morawska,             13-16. Miłosz Grocholski, Alicja Kaczan, Michał Waleński, Brajan Szymkowiak,                   17-24. Franciszek Kucharski, Krzysztof Krajewski, Alan Waszkowiak, Tomasz Waleński,Marika Chrąchol, Karol Kalisz, Magda Bojanowska, Lena Smolarek,                                           25-32. Maja Wojtyła, Aleksandra Twarda, Cezary Żmijewski, Lena Kowalska, Oliwia Rząsa, Jakub Moliński, Lucjan Piotrowski, Gabriela Pułecka,                                                   33-42. Filip Wolski, Ananda Jezierska, Karolina Szubert, Oliwia Łochowska, Nikola Bartoszko, Tomasz Lechowicz, Oliwia Hałeń, Marcel Skiba, Adam Prośniewski,Teresa Curyło.

Informujemy, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest Sponsorem wydarzenia „PING PONG z GAZEM 2021”.

GAZ-SYSTEM to spółka Skarbu Państwa o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Jest operatorem systemu przesyłowego gazu w Polsce oraz właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Świadczy usługi przesyłu gazu poprzez własną sieć gazociągów wysokiego ciśnienia. Spółka zapewnia bezpieczeństwo energetyczne kraju, przyczyniając się także do rozwoju europejskiego rynku gazu.

GAZ-SYSTEM realizuje ambitny program inwestycyjny zakładający budowę blisko 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

GAZ-SYSTEM realizując politykę rządu w zakresie zapewnienia niezależności i bezpieczeństwa energetycznego kraju, stwarza warunki sprzyjające gospodarczemu rozwojowi regionów. Realizowane inwestycje gazowe dają nowe perspektywy rozwoju i umożliwiają podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

GAZ-SYSTEM jest spółką odpowiedzialną społecznie i realizuje inwestycje z poszanowaniem praw wszystkich interesariuszy. W ramach swej działalności spółka prowadzi aktywnie dialog z interesariuszami oraz wspiera inicjatywy m.in. z zakresu sportu, kultury i sztuki, nauki, ekologii, bezpieczeństwa, oraz wydarzeń gospodarczych i branżowych.

Poprzez podatki odprowadzane do samorządów lokalnych Spółka przyczynia się do rozwoju lokalnej infrastruktury, powstawania nowych miejsc pracy oraz poprawy komfortu życia społeczności lokalnych.

Więcej informacji o spółce GAZ-SYSTEM, znajduje się na stronie www.gaz-system.pl.