Formalnie, już 14 września, rozpoczyna się nowy sezon rozgrywek ligowych, więc przypominamy nowe zasady przyjmowania protokołów z meczów ligowych.

Od sezonu 2019/2020 będą obowiązywały nowe zasady przyjmowania protokołów z meczów ligowych:

  1. Będą przyjmowane tylko protokoły wykonane w formacie .xls (program Excel), w formacie .doc (program Word) lub zeskanowane na skanerze i zapisane w formacie .pdf (program Acrobat lub podobne), a wszystkie zapisane jako plik zgodny z numerem protokółu w terminarzu. Czyste protokoły meczowe w formacie .xls i . doc są zamieszczone na stronie internetowej DOZTS  (zakładka: dokumenty/protokoły meczowe) i są do wykorzystania przy sporządzaniu protokołów.
  2. Nie będą przyjmowane protokoły wykonane przez telefony komórkowe, które dotychczas były otrzymywane w ciemnej postaci i o małej ostrości, a poza tym często zawierały duże fragmenty stołu lub innej podkładki; co przy zapisie do formatu .pdf czyniło te protokoły nieczytelne, a tekst mocno rozmyty.
  3. Oryginały, o ile będą sporządzane podpisane przez obie drużyny, protokołów, na podstawie których zostały wykonane protokoły w formacie .xls lub .doc , należy przechowywać i przedstawić do ewentualnej – w przypadku rozbieżności pomiędzy drużynami co do wyniku meczu – weryfikacji przez Przewodniczącego Wydziału Rozgrywek DOZTS.
  4. Dla wszystkich klas rozgrywkowych obowiązuje termin podania przez gospodarza (przez telefon, SMS, MMS lub e-mail podany w terminarzu ) wyniku meczu w terminie do 3 godzin od zakończenia meczu. W przypadku niepodania wyniku meczu w terminie 3 godzin klub zostanie ukarany karą regulaminową w kwocie 25 złotych.
  5. Protokół z meczu w formacie określonym w punkcie 1, przy zachowaniu uregulowań punktu 3, musi być przesłany na adres podany w terminarzu najpóźniej 48 godzin od zakończenia meczu, niedostarczenie protokołu w tym terminie powoduje nałożenie na klub gospodarza meczu kary regulaminowej w kwocie 50 złotych.
  6. Nienadesłanie protokołu w ciągu czterech dni od daty zakończenia meczu może spowodować zweryfikowanie przez Przewodniczącego Wydziału Rozgrywek DOZTS, wyniku meczu,  jako walkoweru dla drużyny gości z wszelkimi tego konsekwencjami regulaminowymi.