WR ogłasza konsultacje w sprawie ewentualnych zmian w RR na sezon 2022/2023.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich zainteresowanych o przesyłanie propozycji zmian w nowym RR, które zostaną przedstawione Zarządowi DOZTS do akceptacji.
Wszystkie wnioski prosimy przesyłać na adres: wr@dozts.pl do 28.02.2022 r.