weryfikacja 5 ligi – grupa wrocławska – podgrupa A