W odpowiedzi na zgłaszane problemy finansowe klubów wynikające z epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, Zarząd DOZTS podjął decyzję o przyznaniu klubom biorącym udział w rozgrywkach prowadzonych przez DOZTS jednorazowej bonifikaty w wysokości 20% na wpisowe do ligi i składkę członkowską.

Bonifikata będzie naliczana na wystawianych przez DOZTS rachunkach.

Klubu, które już dokonały wpłaty prosimy o kontakt (dolnoslaski@pzts.pl, tel. 721-298-297) w celu ustalenia sposobu zwrotu nadpłaty.