Zakres kompetencji i obowiązków członków Zarządu DOZTS