Informujemy, że od kolejki w dniu 20.02.2021 wznawiamy dolnośląskie rozgrywki ligowe na podstawie zapisów nowelizacji rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie obostrzeń (tekst TUTAJ), zgodnie z którym warunkowo do 28 lutego br. będą obowiązywać nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa w obszarze sportu.

W treści w/w rozporządzenia zawarto
§ 1. 3) l) „15. Do dnia 28 lutego 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) jest dopuszczalne bez udziału publiczności wyłącznie w przypadku:

5) zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy lub Polski Komitet Paraolimpijski i jego członków zwyczajnych;

W praktyce oznacza to, że każda osoba posiadająca ważną licencję zawodniczą Polskiego Związku Tenisa Stołowego może uczestniczyć w turniejach oraz rozgrywkach ligowych organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez Dolnośląski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, a także w treningach przygotowujących do tych zawodów.

Trwają także ustalenia w celu rozegrania II WTK Seniorów.