Treść decyzji Prezesa DOZTS z dnia 7 kwietnia 2021r.