Dolnośląski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego przyjmuje, w terminie do 29 listopada 2019, zgłoszenia do rozgrywek Drużynowego Pucharu Polski edycji 2019/2020.

Prawo gry mają wszystkie drużyny kobiet i mężczyzn z województwa dolnośląskiego.

Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach  DPP  jest posiadanie przez zawodników(czki) aktualnej licencji okresowej, wystawionej przez Polski Związek Tenisa Stołowego i aktualnego badania lekarskiego, zgodnie z § III, punkt  3 i podpunkty a, b i c  Regulaminu rozgrywek drużynowych DOZTS w sezonie 2019/2020.

Początek wojewódzkich rozgrywek Drużynowego Pucharu Polski przewidziany jest na sobotę 4 stycznia 2020. Ponadto turnieje będą rozgrywane 18 stycznia (sobota), 1 lutego (sobota) i 22 lutego (sobota) 2020.

Zgłoszenia do rozgrywek (nazwa drużyny, skład drużyny, adres do korespondencji i miejsca rozgrywek) należy przesyłać, w nieprzekraczalnym wyżej podanym terminie, na e-mailowe adresy: dolnoslaski@pzts.pl , andrzej.moczko@pwr.wroc.pl i wladyslaw.chrabaszcz@dozts.pl  .

Wpisowe do rozgrywek DPP wynosi 30 złotych od drużyny i winno być wpłacone do kasy DOZTS równocześnie ze zgłoszeniem drużyny.

komunikat Pucharu Polski 19_20

Uwaga ! Od bieżącego sezonu w Pucharze Polski obowiązuje zunifikowany protokół meczu, który będzie wymagany w dolnośląskich rozgrywkach. Jest on, w formatach .xls oraz .doc, na stronie DOZTS w zakładce „Dokumenty/Protokoły meczowe”.