Skrócenie sezonu przez pandemię spowodowało zagęszczenie turniejów i kolizje, związane z w jednoczesnym udziałem zawodniczek i zawodników w różnych zawodach. W uzgodnieniu z Lubuskiem przesunięto termin strefowego turnieju II ligi kobiet z 14 na 28 marca, więc stworzyła się możliwość przesunięcia Mistrzostw Dolnego Śląska Seniorów z 7 marca na 14 marca, co umożliwi czołowym kadetkom i kadetom udział w tych mistrzostwach.  Z kolei II WTK Młodzików przesunięto z 14 na 7 marca. Tutaj nie powinno być konfliktów, gdyż najlepsi młodzicy, którzy zdecydują się grać w GPP Kadetów (Kraków 5-7 marca), mają limity imienne do GPP Młodzików. II WTK Młodzików rozegrany zostanie w Brzegu Dolnym, a Mistrzostwa Dolnego Śląska Seniorów – w Wołowie.

Przepraszamy za zamieszanie i problemy związane ze zmianami terminów.

kalendarz DOZTS wersja 6 korekta 5.03