Informujemy, że II WTK Żaków zostaje odwołany ze względu na opublikowanie nowelizacji rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie z którym rozgrywanie zawodów w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży nie jest możliwe.

Przewidywany nowy termin: 10 kwietnia w Brzegu Dolnym (o ile warunki epidemiczne na to pozwolą).


W dniu 28.03.2021 (niedziela) od godziny 10.30 (zamknięcie listy zgłoszeń 10.00) w Hali imienia Andrzeja Grubby przy ulicy Wilczej 8 w Brzegu Dolnym rozegrany zostanie  II Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Żaków. Prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy, urodzeni od 1 stycznia 2010 roku i młodsi, reprezentujący odpowiedni poziom sportowy, oprócz mających imienny limit do II Grand Prix Polski Żaków za miejsca 1-32 na zweryfikowanej końcowej ogólnopolskiej liście rankingowej żaków/żaczek po sezonie 2019/2020 (Zuzanna Bazylewska, Natalia Bartoszko, Marika Chrąchol, Gabriela Pułecka, Dawid Staniowski i Miłosz Kuboszek).

rozstawienie żaczek                                    rozstawienie żaków

Wszyscy zawodnicy i zawodniczki muszą posiadać licencje okresowe PZTS w dniu rozgrywania turnieju oraz aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania tenisa stołowego, zgodnie z punktami III.2.a i b Regulaminu rozgrywek indywidualnych. Zawodniczki i zawodnicy we wszystkich kategoriach wiekowych w WTK są rozstawiani w turnieju zgodnie z aktualną wojewódzką listą rankingową żaczek i żaków z zastrzeżeniem, że w turnieju grupowym w grupie nie może być więcej niż 2 zawodników/czek z tego samego klubu.

Turniej rozgrywa się systemem grupowo- pucharowym:                                                   – etap grupowy – w 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 lub 16 grupach po 3-4 zawodników/czek w zależności od ilości zgłoszonych uczestników, zawodnicy/czki grają systemem każdy z każdym , Kolejność gier w grupie: I runda 1-3, 2-4, II runda 1-2, 3-4, III runda 1-4, 2-3 (przy trzech zawodników odpada pozycja 4).                                                                    – system pucharowy – dwóch najlepszych zawodników/czek z grupy walczy systemem pucharowym o pierwsze miejsce, natomiast  zawodnicy/czki z pozycji 3 i 4 z grupy grają systemem pucharowym o zwycięstwo w turnieju pocieszenia na tabelach dla 8, 16 i 32 zawodników.

Zawodnicy/czki, którzy zajmą pierwsze lub trzecie miejsca, są rozstawiani w tabeli według rankingu odpowiednio w turnieju głównym lub pocieszenia, natomiast zawodniczy/czki z pozycji 2 i 4 są rozstawiani w tabeli według klucza, uwzględniającego ranking oraz zasadę, że zawodnicy/czki z tej samej grupy muszą trafić do różnych połówek tabeli turniejowej. Dodatkowo w turnieju głównym rozgrywa się jedną rundę w przedziałach 9-16 i 17-32.

Do II GPP Żaków awansuje bezpośrednio pierwszy zawodnik/czka. Pozostali zawodnicy i zawodniczki, uczestniczący w II WTK, w mają prawo udziału w turniejach eliminacyjnych do turnieju II GPP

Zgłoszenia i wpisowe (8 złotych) do turnieju przyjmowane będą na 30 minut przed rozpoczęciem gier.

Turniej będzie się odbywał w rygorze sanitarnym, w związku z pandemią COVID 19. Uprasza się, aby zawodniczkom i zawodnikom towarzyszyła minimalna liczba osób. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek, przy wejściu na salę, odkażać ręce. Wszystkie osoby towarzyszące zawodniczkom i zawodnikom muszą zasłaniać usta i nos za pomocą maseczki oraz zachować wymaganą odległość od innych osób. Zawodnicy koniecznie muszą mieć wypełniony kwestionariusz sanitarny uczestnika zawodów, który w dniu zawodów należy przekazać sędziemu głównemu.