Dolnośląski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego do 18 grudnia 2020 przyjmował zgłoszenia do rozgrywek Drużynowego Pucharu Polski edycji 2020/2021.  Prawo gry miały wszystkie drużyny kobiet i mężczyzn z województwa dolnośląskiego. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach  DPP  jest posiadanie przez zawodników(czki) aktualnej licencji okresowej, wystawionej przez Polski Związek Tenisa Stołowego i aktualnego badania lekarskiego, zgodnie z § III, punkt  3 i podpunkty a, b i c  Regulaminu rozgrywek drużynowych DOZTS w sezonie 2020/2021. Do DPP zgłosiło się tylko16 drużyn mężczyzn oraz – wyjątkowo po terminie – trzy drużyny kobiet AZS UE Wrocław.

Początek wojewódzkich rozgrywek Drużynowego Pucharu Polski przewidziany jest na sobotę 9 stycznia 2021(po korekcje) 22 stycznia 2021. po drugiej korekcie na 5 lutego 2021. Ponadto turnieje będą rozgrywane 11 lutego (czwartek), 20 lutego (sobota) i 6 marca (sobota) 2021.  Wpisowe do rozgrywek DPP wynosi 30 złotych od drużyny i winno być wpłacone do kasy DOZTS równocześnie ze zgłoszeniem drużyny.Kluby, które zgłosiły po dwie lub więcej drużyn mają obowiązek przesłania  imiennych składów zawodników poszczególnych drużyn,

szczegółowy terminarz Pucharu Polski w3